Červen 29, 2017

Veřejné zakázky

Název:

MS Windows 2019 remote Desktop Services – user CAL (GOVT – pro státní správu)

Výzva_MS Windows 2019 remote Desktop Services user CAL (GOVT pro státní správu) II_.pdf

Příloha č. 1_Vzor krycího listu nabídky.docx

Příloha č. 2_Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné zakázky.docx

Příloha č. 3_Vzor čestného prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli.docx

Odpověď_vysvětlení zadávací dokumentace.pdf

Vyrozumění o výběru dodavatele.pdf


Název:

MS Windows 2019 remote Desktop Services – user CAL (GOVT – pro státní správu)

Výzva_MS Windows 2019 remote Desktop Services user CAL (GOVT pro státní správu).pdf

Příloha č. 1_Vzor krycího listu nabídky.pdf

Příloha č. 2_Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné zakázky.pdf

Příloha č. 3_Vzor čestného prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli.pdf

O_zrušení VŘ_RDS.docx.pdf


Název:

Originální tonery pro tiskárny OKI MC 573 a KONICA 368

Výzva_tonery.pdf

Příloha č. 1_Vzor krycího listu nabídky.pdf

Příloha č. 2_Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné zakázky.pdf

Příloha č. 3_Vzor čestného prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli.pdf


Název:

Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce

Výzva.pdf

Příloha č. 1_Vizualizace loga.pdf

Příloha č. 2_Počet zaměstnanců k 05.08.2020.pdf

Příloha č. 3_Cenová nabídka.xlsx

Příloha č. 4_Krycí list nabídky.pdf

Příloha č. 5_Čestné prohlášení_způsobilost.pdf

Příloha č. 6_Čestné prohlášení_neexistence nedoplatků.pdf

Oznámení o výběru dodavatele.pdf


Název:

Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce

Výzva.pdf

Příloha č. 1_Vizualizace loga.pdf

Příloha č. 2_Počet zaměstnanců k 05.08.2020.pdf

Příloha č. 3_Cenová nabídka_odemčená.xlsx

Příloha č. 4_Krycí list nabídky.pdf

Příloha č. 5_Čestné prohlášení_způsobilost.pdf

Příloha č. 6_Čestné prohlášení_neexistence nedoplatků.pdf

Odpověď na žádost o vysvětlení výzvy.pdf

Oznámení o zrušení zadávacího řízení.pdf


Název:

Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce

Výzva

Příloha_č._1_Vizualizace_loga

Příloha_č._2_Krycí_list_nabídky

Příloha_č._3_Čestné_prohlášení_způsobilost

Příloha_č._4_Čestné_prohlášeni_neexistence_nedoplatku

Oznámení o zrušení zadávacího řízení.pdf


Název:

Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce

Výzva

Příloha č. 1 Vizualizace loga

Příloha č. 2 Krycí list nabídky

Příloha č. 3 Čestné prohlášení způsobilost

Příloha č. 4 Čestné prohlášení neexistence nedoplatku

Oznámení o zrušení zadávacího řízení.pdf


Název:

Dodávka 11 kusů zařízení NAS (datové úložiště) včetně pevných disků

Výzva

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení neexistence nedoplatku

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení způsobilost

Příloha č. 4 – Kupní smlouva

Oznámení o výběru dodavatele


Název:

Zajištění prodloužení záruky k serveru SEI

Výzva

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Oznámení o výběru dodavatele


Název:

Nákup 90 kusů mobilních telefonů pro inspektory SEI

Výzva

Příloha č. 1 – Technická specifikace mobilních telefonů

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení způsobilost

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení neexistence nedoplatku

Odpověď na dotaz jiného dodavatele

Oznámení o výběru dodavatele


Název:

Informační systém na správu dokumentů SEI

Výzva

Příloha č. 1 – Technické parametry a požadavky související s informačním systémem

Příloha č. 2 – Dotazník

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení způsobilost

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení neexistence nedoplatků

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Odpověď na dotaz jiného dodavatele a prodloužení lhůty

Změna zadávací dokumentace

Oznámení o výběru dodavatele


Název:

Rekonstrukce a stavební úpravy budovy Státní energetické inspekce, třída Tomáše Bati 853/7 Zlín

Výzva

Přílohy

Oznámení o výběru dodavatele 1

Oznámení o výběru dodavatele 2


Název:

Čištění fasády, Olomouc Neředín, tř. Míru 273/99

Výzva

Podmínky

Přílohy

Vyrozumění o vítězi veřejné zakázky


Název:

REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Rejskova 218/3, 326 00 Plzeň

Výzva

Omluva NEN

Přílohy

Vyrozumění o vítězi veřejné zakázky