Červen 29, 2017

Veřejné zakázky

Název:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 11 síťových licencí programu SketchUp 2018 PRO CZ s názvem „Síťové licence programu SketchUP pro SEI“

 

Výzva – SW licence SketchUP SEI

Příloha č.1 – vzor krycího listu nabídky

Příloha č.2 – vzor čestného prohlášení o neexistenci nedoplatku

Příloha č.3 – vzor čestného prohlašení podle § 74 odst. 1 až 3

 Název:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „DODATEČNÁ HYDROIZOLACE A SANACE ZDIVA 1.P A ODVODNĚNÍ DVORA č.p. 3 V REJSKOVĚ ULICI V PLZNI.“

 

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení podle § 74 odst. 1 až 3

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků

Příloha č. 4.1. – Technická zpráva

Příloha č. 4.2. – Situace katastrální

Příloha č. 4.3. – Situace

Příloha č. 4.4. – Půdorys 1.P

Příloha č. 4.5. – Řez A-A

Příloha č. 4.6. – Úpravy dvora

Příloha č. 4.7. – Výkaz výměr

 Název:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem „informační systém – evidence činností SEI

Zápis ze společné konzultace zadavatele se zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku informačního systému s názvem „Informační systém – evidence činností SEI“ konané dne 21.11.2017

Zápis ze společné konzultace zadavatele se zájemci o zakázku, 1711210900.docx


Důležitá informace:

Na základě společné konzultace zadavatele se zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku informačního systému s názvem „Informační systém – evidence činností SEI“ realizované na základě odstavce „3 Předmět nabídky / závěrečné informace“ textu výzvy uskutečněné dne 22.11.2017 a následného emailového dotazu jednoho ze zájemců se na základě odstavce „15. Práva zadavatele“ textu výzvy zadavatel rozhodl upřesnit, vyjasnit či doplnit některé podmínky obsažené ve výzvě a v souvislosti s tím posunout termín lhůty pro podání nabídek z 24.11.2017 12:00 na 30.11.2017 12:00. Změny a upřesnění podmínek budou publikovány na webových stránkách úřadu a současně budou zaslány na mailové kontakty jednotlivých dodavatelů, na které jim byly původní výzvy zaslány či byly zájemcem zadavateli prokazatelně předány, a to nejpozději 23.11.2017.


Termín společné konzultace dle textu této výzvy se stanovuje na úterý 21.11.2017 od 9:00 v sídle Ústředního inspektorátu Státní energetické inspekce na adrese Gorazdova 24, Praha 2, 120 00 v zasedací místnosti úřadu číslo 601 v 6. patře.

Výzva k podání nabídky – na web

Příloha č. 1 – vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 2 – vzor čestného prohlášení o neexistenci nedoplatků

Příloha č. 3 – vzor čestného prohlášení podle § 74 odst. 1 až 3

Příloha č. 4 – požadavky na obsah informačního systému

Příloha č. 5 – Modul – kontrola, řízení o přestupku, placení pokut

Příloha č. 6 – Modul – ostatní činnosti SEI

Příloha č. 7 – Workflow – kontrola, řízení o přestupku, placení pokut

Příloha č. 8 – Workflow – ostatní činnosti

Příloha č. 9 – Modul – kontrola, řízení o přestupku, placení pokut – náhledy kontrola

Příloha č. 10 – Modul – kontrola, řízení o přestupku, placení pokut – náhledy řízení o přestupku kontrola a 1. stupeň

Příloha č. 11 – Modul – kontrola, řízení o přestupku, placení pokut – náhledy řízení o přestupku 2. stupeň

Příloha č. 12 – Modul – kontrola, řízení o přestupku, placení pokut – náhledy placení a vymáhání pokut

Příloha č. 13 – Modul -ostatní činnosti – náhledy

Příloha č. 14 – organizační schema

 

 Název:

Výměna čistícího kusu na kanalizační přípojce pro objekt SEI, Rejskova 3, Plzeň včetně s tím souvisejících stavebních úprav

Přílohy:
Vyberove_rizeni_kanalizace
Vykaz_vymer