Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

Č.j.: SEI-274/2020/90.222-1 Praha 17. ledna 2020 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina v oboru služby[…]

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontroly územního inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj

Č.j.: SEI-104/2020/90.222-1 Praha 9. ledna 2020 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontroly územního inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj v oboru[…]

Výběrové řízení na pozici správce informačních a komunikačních technologií

Státní energetická inspekce, ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 hledá pro pracoviště v Praze perspektivního pracovníka na pozici: Správce/správkyni informačních a komunikačních technologií Hlavní vykonávané činnosti: Správa uživatelských systémů (pracovní stanice, tiskárny, aplikace, apod.) Správa síťových technologií Uživatelská podpora Dohled nad dodržováním pravidel kybernetické bezpečnosti Dohled nad ICT infrastrukturou ústředního a územních inspektorátů Návrhy nových postupů[…]

Výběrové řízení na pozici vedoucího/vedoucí oddělení správního a právního

Státní energetická inspekce (SEI) se sídlem v centru Prahy hledá pracovníka na pozici právníka/právničky – vedoucího/vedoucí oddělení správního a právního na ústředním inspektorátu. Hlavní vykonávané činnosti: příprava návrhu rozhodnutí o odvolání, o kterém rozhoduje ústřední inspektorát, příprava podkladů pro nadřízený správní orgán v souladu se správním řádem, případně zákonem č. 250/2016 Sb., připomínkování návrhů smluv, které mají[…]

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu – aktualizace z důvodu nové emailové adresy pro elektronické zasílání oznámení

Státní energetická inspekce informuje podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, o skutečnosti, že byla změněna emailová adresa pro elektronické zasílání oznámení ve smyslu požadavku § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., a to: oznameni@cr-sei.cz. Autor:[…]