29 listopadu, 2016

Profesní životopisy

Ing. Pavel Gebauer, ústřední ředitel SEI

 

Vzdělání:

VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní

Pracovní zkušenosti:

Huisman Konstrukce s.r.o

Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce energetiky, Praha

Státní energetická inspekce,ústřední inspektorát, Praha

 

Ing. Michal Vokáč, ředitel sekce Kontroly a Správy, zástupce ústředního ředitele

 

Vzdělání:
1999 – 2004    Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta
1994 – 1999    Obchodní akademie v Liberci

Pracovní zkušenosti:
04/2015 –                   ŘEDITEL SEKCE KONTROLY A SPRÁVY, ZÁSTUPCE ÚSTŘEDNÍHO ŘEDITELE, SEI, Praha
07/2012 – 04/2015     ŘEDITEL ÚZEMNÍHO INSPEKTORÁTU, SEI, Liberec

– Kompletní řízení pobočky – ekonomika, personalistika, plánování, kontrolní a správní činnost,

03/2013 – 06/2013    dočasné řízení územního inspektorátu pro Ústecký kraj

03/2009 – 06/2012     VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KONTROLY A ÚSPOR ENERGIÍ, SEI, Liberec

– provádění kontrolní činnosti v oblasti teplárenství v rámci Libereckého kraje – kontroly zaměřené na ekonomiku (ceny tepla), na techniku (bezpečnost provozu, účinnost výroby apod.), a na energetickou účinnost.

10/2005 – 02/ 2009    INSPEKTOR SPRÁVNÍHO ODDĚLENÍ, SEI, Liberec

– vedení správních řízení,

– posuzování projektových dokumentací staveb z hlediska splnění požadavků platné energetické legislativy.

12/2004 – 09/2005     ASISTENT PROJEKTOVÉHO MANAŽERA, Výzkumný ústav textilních strojů

– projekty zaměřené na výzkum a vývoj v oblasti textilního průmyslu,

– monitoring zahraničních pramenů a sestavování zpráv o vývoji na poli textilního strojírenství (tkací technika).

 

Znalosti a dovednosti:

– Řidičský průkaz skupiny A, B – aktivní řidič

– Pokročilá práce na PC

– Orientace v platné legislativě v oblasti energeticky

– Anglický jazyk úroveň velmi dobrá, včetně znalosti anglické obchodní korespondence

 

Mgr. Jana Srbová, ředitelka odboru správního, právního a personálního

 

Vzdělání:
09/1992 – 06/1997         Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor Právo
09/1988 – 06/1992        Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha

Pracovní zkušenosti:

06/2016 –                    ředitelka odboru správního, právního a personálního, SEI, Praha
09/1997 – 05/2015     Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
referent odboru komunitárního práva (1997 – 2000),
zástupce ředitele odboru komunitárního práva (2000 – 2001),
referent odboru vnitřního trhu EU (2007 – 2008),
vedoucí oddělení volného pohybu služeb (2008 – 2009),
ředitel odboru vnitřního trhu EU (2009 – 2010),
referent legislativního odboru (2010 – 2016)

 

Ing.Monika Motlová, ředitelka odboru kontroly

 

Vzdělání

09/1994 – 01/2000         České vysoké učení technické, fakulta stavební, Praha
Obor: technická zařízení budov

09/1990 – 06/1994        Střední průmyslová škola na Třebešíně, Praha
Obor: technická zařízení budov

Pracovní zkušenosti

10/2020 – ŘEDITELKA ODBORU KONTROLY, Státní energetická inspekce, Praha

06/2012 – 09/2020  – OSVČ

09/2010 – 05/2012 – OBCHODNÍ NÁMĚSTEK divize TZB, SUBTERRA a.s.

08/2008 – 08/2010 – ZÁSTUPCE OBCHODNÍHO ŘEDITELE, SUBTERRA a.s.

07/2006 – 05/2008 – ŘEDITELKA DIVIZE ČECHY, Anit CZ s.r.o.

09/2005 – 06/2006 – OBCHODNÍ MANAŽER TZB, SKANSKA a.s.

07/2000 – 01/2005 – VEDOUCÍ PŘÍPRAVY TZB, SKANSKA a.s.

10/1999 – 06/2000 – TECHNICKÝ SPECIALISTA, Ptáček – velkoobchod s.r.o.

 

Ing. Jitka Krausová, ředitelka územního pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj

 

Vzdělání:
1985 – 1989        Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň

– Fakulta strojní, obor strojírenská technologie

– ukončeno státní zkouškou

1981 – 1985       Střední průmyslová škola elektrotechnická

– obor měřící a automatizační technika

– ukončeno maturitní zkouškou

Pracovní zkušenosti:
06/2015 –                    ředitelka územního inspektorátu, SEI, Plzeň
07/2008 – 05/2015     vedoucí oddělení správního řízení, SEI, Plzeň
10/1996 – 06/2008     inspektor, SEI, Plzeň
1989 – 1993               odborný pracovník, Československá akademie věd

 

Ing. Pavla Lipenská, ředitelka územního inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj
 

Vzdělání:
09/1999 – 06/2004    Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
studijní obor: Chemické a technologické zpracování paliv
09/1995 – 06/1999     Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Pracovní zkušenosti:
07/2017 –                   ředitelka územního inspektorátu pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, SEI
06/2016 – 06/2017     vedoucí oddělení kontroly na územním inspektorátu pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, SEI
10/2015 – 06/2016    inspektor v oddělení správního oddělení

07/2004 – 09/2015     inspektor v oddělení kontroly

 

Ing. Vladimír Štěpka, ředitel územního inspektorátu pro Jihočeský kraj

 

Vzdělání:
1983 – 1985      Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta elektrotechnická
postgraduální studium v oboru Elektroenergetika, specializace Přenos a rozvod elektrické energie.
1974 – 1979      České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická
studijní obor Silnoproudá elektrotechnika, specializace Elektrické stroje.
1970 – 1974     Gymnázium Karla Šatala v Českých Budějovicích, větev přírodovědná.

Pracovní zkušenosti:
1987 –                ředitel územního inspektorátu, SEI, České Budějovice
1979 – 1986      vedoucí oddělení rozvoje elektroenergetických soustav,  Jihočeské energetické závody, koncernový podnik České Budějovice

Pedagogická činnost:

  • přednášející v Energetickém institutu SEI (1987 – 1994)
  • vedení, konzultace a oponentury diplomových prací

Odborná činnost:

  • člen Krajské energetické komise Jihočeského kraje
  • člen Regionální dislokační komise České Budějovice za resort MPO

 

Ing. Pavel Šuster, ředitel územního inspektorátu pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

 

Vzdělání:
1998 – 2003   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Obor navrhování pozemních staveb
1994 – 1998   Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

Pracovní zkušenosti:
2014 –             SEI územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Brno
inspektor v oddělení kontroly, ředitel územního inspektorátu
2013                TRASKO, a.s., Vyškov
vedoucí oddělení energetiky – PENB, energetické audity, diagnostika staveb,
nízkoenergetické a pasivní stavby
2010 – 2013    OSVČ, Velešovice
energetika a diagnostika staveb, termografie, Blower-door test
2006 – 2010    Atelier DEK, Olomouc
vedoucí oddělení stavební fyziky – tepelně-technické posudky, energetika, energetické audity, diagnostika staveb, akustika a osvětlení
2005 – 2006    VUT Fakulta strojní, Brno
výzkumný grant – Metody simulace a hodnocení energetické náročnosti budov
2004 – 2006    ALT Projekt ,Slavkov u Brna
projektová činnost, energetické hodnocení staveb
2001 – 2003    Alois Večeřa, Olomouc
projektová činnost

Znalosti a dovednosti:

  • Publikace v časopis ERA21 3/2004, Solární fasáda Moravské zemské knihovny v Brně
  • International Conference EPIC 2006 AIVC, Quality Assurance of Solar ventilated Façade and Mixing Chamber of the Moravian Metropolitan.

 

Ing. Petra Jägerová, ředitelka územního inspektorátu pro Liberecký kraj

 

Vzdělání:
2002 – 2004     Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, magisterský obor
1999 – 2002    Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, bakalářský obor
1994 – 1999    Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou, studijní obor zahraniční obchod

Pracovní zkušenosti:
04/2015 –                   ředitelka územního inspektorátu, SEI, Liberec
07/2012 – 04/2015    vedoucí oddělení správního řízení, SEI, Liberec
06/2012 – 07/2012     inspektor oddělení správního řízení, SEI, Liberec
05/2009 – 06/2012     mateřská a rodičovská dovolená
09/2005 – 05/2009     vedoucí oddělení správního řízení, SEI, Liberec
02/2005 – 08/2005     inspektor oddělení správního řízení, SEI, Liberec
Znalosti a dovednosti:

  • Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
  • Jazyková vybavenost: anglický jazyk B1, německý jazyk A1, ruský jazyk A2

 

 

Ing. Dana Ignasová, ředitelka územního inspektorátu pro Olomoucký kraj

 

Vzdělání:
1984-1989  VUT Brno, fakulta elektrotechnická, obor elektrotechnologie

Pracovní zkušenosti:
2001 –          Státní energetická inspekce

– ředitelka ÚzI pro Olomoucký kraj

– vedoucí oddělení elektroenergetiky a plynárenství

– inspektor

1999-2001    SmPinž, s.r.o. Ostrava

– projektant

1997-1998    CATV s.r.o. Prostějov

– projektant

1989-1996    MEZ Olomouc – Holice

– asistent technologa

Znalosti a dovednosti: řidičský průkaz skupiny B, cizí jazyk – ruský – pasivně.

 

Mgr. Petr Michalčík, ředitel územního inspektorátu pro Moravskoslezský kraj

Vzdělání:

09/2004 – 06/2009   Právnická fakulta Masarykovy univerzity, studijní obor Právo

09/1999 – 06/2003   Mendelovo gymnázium v Opavě

Pracovní zkušenosti:

10/2018 –                  ředitel územního inspektorátu, SEI, Ostrava

03/2016 – 09/2018   právník odboru spotřebitelského poradenství, ČOI, Praha

07/2009 – 12/2015   právník odboru právníhoa organizačního, Statutární město Opava, Opava

10/2007 – 06/2009   referent kontrolního oddělení (právní odbor), Fakultní nemocnice Brno, Brno