Listopad 29, 2016

Profesní životopisy

Ing. Michal Vokáč, ředitel sekce Kontroly a Správy, zástupce ústředního ředitele

 

Vzdělání:
1999 – 2004    Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta
1994 – 1999    Obchodní akademie v Liberci

Pracovní zkušenosti:
04/2015 –                   ŘEDITEL SEKCE KONTROLY A SPRÁVY, ZÁSTUPCE ÚSTŘEDNÍHO ŘEDITELE, SEI, Praha
07/2012 – 04/2015     ŘEDITEL ÚZEMNÍHO INSPEKTORÁTU, SEI, Liberec

 • Kompletní řízení pobočky – ekonomika, personalistika, plánování, kontrolní a správní činnost,
 • 03/2013 – 06/2013 dočasné řízení územního inspektorátu pro Ústecký kraj

03/2009 – 06/2012     VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KONTROLY A ÚSPOR ENERGIÍ, SEI, Liberec

 • provádění kontrolní činnosti v oblasti teplárenství v rámci Libereckého kraje – kontroly zaměřené na ekonomiku (ceny tepla), na techniku (bezpečnost provozu, účinnost výroby apod.), a na energetickou účinnost.

10/2005 – 02/ 2009    INSPEKTOR SPRÁVNÍHO ODDĚLENÍ, SEI, Liberec

 • vedení správních řízení,
 • posuzování projektových dokumentací staveb z hlediska splnění požadavků platné energetické legislativy.

12/2004 – 09/2005     ASISTENT PROJEKTOVÉHO MANAŽERA, Výzkumný ústav textilních strojů

 • projekty zaměřené na výzkum a vývoj v oblasti textilního průmyslu,
 • monitoring zahraničních pramenů a sestavování zpráv o vývoji na poli textilního strojírenství (tkací technika).

 

Znalosti a dovednosti:

 • Řidičský průkaz skupiny A, B – aktivní řidič
 • Pokročilá práce na PC
 • Orientace v platné legislativě v oblasti energeticky
 • Anglický jazyk úroveň velmi dobrá, včetně znalosti anglické obchodní korespondence

 

Ing. Dagmar Vološčuková, ředitelka odboru hospodářského

 

Vzdělání:

2004 – 2009                Universita Jana Ámose Komenského, Praha

 • Studijní obor Evropská hospodářsko-správní studia
 • Ukončeno státní zkouškou, titul Ing.

2004 – 2007                Vysoká škola finanční a správní, Praha, obor Veřejná správa

 • Ukončeno státní zkouškou, titul Bc.

1971 – 1975                Střední průmyslová škola, Jablonec nad Nisou

Pracovní zkušenosti:

2010 –                          ředitelka odboru hospodářského, SEI, Praha
2004 – 2010                ekonom fakulty, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií Praha
2002 – 2004                ekonom školy, Střední odborná škola Horní Počernice
2000 – 2002                ekonom centra, Pedagogické centrum Střední Čechy, Praha
1994 – 2000                účetní, Česká strana sociálně-demokratická, Praha
1993 – 1994                účetní, Macom, s.r.o. Praha
1986 – 1992                účetní, Spojprojekt, Praha
1984 – 1986                účetní, Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Praha
1975 – 1984                účetní, Soluna VD  Praha – účetní

 

Mgr. Jana Srbová, ředitelka odboru správního, právního a personálního

 

Vzdělání:
09/1992 – 06/1997         Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor Právo
09/1988 – 06/1992        Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha

Pracovní zkušenosti:

06/2016 –                     ředitelka odboru správního, právního a personálního, SEI, Praha
09/1997 – 05/2015     Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
referent odboru komunitárního práva (1997 – 2000),
zástupce ředitele odboru komunitárního práva (2000 – 2001),
referent odboru vnitřního trhu EU (2007 – 2008),
vedoucí oddělení volného pohybu služeb (2008 – 2009),
ředitel odboru vnitřního trhu EU (2009 – 2010),
referent legislativního odboru (2010 – 2016)

 

Ing. Marcela Juračková, ředitelka odboru kontroly

 

Vzdělání:
2006 –2008     Česká zemědělská univerzita, Praha
2002 – 2006    Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
1998 – 2002   Střední zemědělská škola

Pracovní zkušenosti:
03/2015 –                                           ŘEDITELKA ODBORU KONTROLY, Státní energetická inspekce, Praha

 • vedení kontrolní činnosti úřadu

07/2012 – 02/2015                            VEDOUCÍ ODDĚLENÍ V ODBORU ELEKTROENERGETICKY, MPO ČR, Praha

 • vedení oddělení energetických úspor

05/2010 – 06/2012                            REFERENT V ODDĚLENÍ PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, MPO ČR, Praha

 • příprava legislativy v oblasti elektroenergetiky, implementace předpisů EU, mezinárodní projekty (obnovitelné zdroje energie a úspory energie)

01/201 – 03/2010                  REFERENT NÁKUPU, Stemprok, Praha

 • nákup zboží na holandské burze, spolupráce s německými dodavateli

08/2008 – 05/2009                GEOGRAF, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha

 • spolupráce na propojení databázových modelů, GIS

 

 

Ing. Jitka Krausová, ředitelka územního pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj

 

Vzdělání:
1985 – 1989                Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň

 • Fakulta strojní, obor strojírenská technologie
 • ukončeno státní zkouškou

1981 – 1985                Střední průmyslová škola elektrotechnická

 • obor měřící a automatizační technika
 • ukončeno maturitní zkouškou

Pracovní zkušenosti:
06/2015 –                    ředitelka územního inspektorátu, SEI, Plzeň
07/2008 – 05/2015     vedoucí oddělení správního řízení, SEI, Plzeň
10/1996 – 06/2008     inspektor, SEI, Plzeň
1989 – 1993                odborní pracovník, Československá akademie věd

 

Ing. Pavla Lipenská, ředitelka územního inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj
 
Vzdělání:
09/1999 – 06/2004    Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
studijní obor: Chemické a technologické zpracování paliv
09/1995 – 06/1999     Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Pracovní zkušenosti:
od 2004 – současnost Státní energetická inspekce
pozice:   ředitelka územního inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj (od 07/2017)
vedoucí oddělení kontroly na územním inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj (06/2016 – 06/2017)
inspektor v oddělení správního oddělení (10/2015 – 06/2016)
inspektor v oddělení kontroly (07/2004 – 09/2015)

 

Ing. Vladimír Štěpka, ředitel územního inspektorátu pro Jihočeský kraj

 
Vzdělání:
1983 – 1985      Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta elektrotechnická
postgraduální studium v oboru Elektroenergetika, specializace Přenos a
rozvod elektrické energie.
1974 – 1979     České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická
studijní obor Silnoproudá elektrotechnika, specializace Elektrické stroje.
1970 – 1974     Gymnázium Karla Šatala v Českých Budějovicích, větev přírodovědná.

Pracovní zkušenosti:
1987 –                ředitel územního inspektorátu, SEI, České Budějovice
1979 – 1986      vedoucí oddělení rozvoje elektroenergetických soustav,  Jihočeské energetické závody, koncernový podnik České Budějovice
 
Pedagogická činnost:

 • přednášející v Energetickém institutu SEI (1987 – 1994)
 • vedení, konzultace a oponentury diplomových prací

Odborná činnost:

 • člen Krajské energetické komise Jihočeského kraje
 • člen Regionální dislokační komise České Budějovice za resort MPO

 

Ing. Zdeněk Kondler, ředitel územního inspektorátu pro Zlínský kraj

 

Vzdělání:
1979 – 1984                VUT Brno, FE

 • silnoproudá elektrotechnika
 • získání titulu inženýr elektrotechniky

1975 – 1979                SPŠS ZLÍN

 • měřící a automatizační technika
 • maturitní zkouška v oboru slaboproudé elektrotechniky

Pracovní zkušenosti:

2009 –                         ředitel územního inspektorátu, SEI, Zlín
2006 – 2008                vedoucí oddělení teplárenství, SEI, Zlín

 • řízení oddělení teplárenství zaměřeného zejména na kontroly cen tepla, a dodržování požadavků energetického zákona (smluvní podmínky dodávek energií, měření dodávaných energií, dodržování ochranných pásem energetických rozvodů apod.), fyzické provádění kontrol.

2005 – 2006                inspektor oddělní elektro a plyn, SEI, Zlín

 • provádění kontrol energetického zákona spojených s dodávkami energií a ochrannými pásmy distribučních soustav.
 • – 2005 ostatní profesní praxe
 • podíl na řízení společností se zaměřením na:
 • obchodní činnost, finanční a daňové poradenství, zpracování a vedení účetnictví,
 • výrobu energetických zařízení, zejména transformátorových kotlů a příslušenství pro zahraniční trh,
 • teplárenský provoz (ekonomika, obchod, finance)
 • praxe v teplárenských provozech.

 

Další vzdělávání:

1987 – 1988               VUT Plzeň

 • teplárenství
 • postgraduální vysokoškolské studium

09/1994                    Dánský energetický institut

 • 20 denní studijní pobyt se zaměřením na výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Odborná činnost:

 • „Energetická legislativa v praxi“ – školící materiál v rámci projektu „Vzdělaností k trvale udržitelnému rozvoji“ (2014),
 • Přednášková a školící činnost k problematice hospodaření energií.

 

Ing. Pavel Šuster, ředitel územního inspektorátu pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

 

Vzdělání:
1998 – 2003   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Obor navrhování pozemních staveb
1994 – 1998   Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

Pracovní zkušenosti:
2014 –              SEI územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Brno
inspektor v oddělení kontroly, ředitel územního inspektorátu
2013                 TRASKO, a.s., Vyškov
vedoucí oddělení energetiky – PENB, energetické audity, diagnostika staveb,
nízkoenergetické a pasivní stavby
2010 – 2013    OSVČ, Velešovice
energetika a diagnostika staveb, termografie, Blower-door test
2006 – 2010    Atelier DEK, Olomouc
vedoucí oddělení stavební fyziky – tepelně-technické posudky, energetika, energetické audity, diagnostika staveb, akustika a osvětlení
2005 – 2006    VUT Fakulta strojní, Brno
výzkumný grant – Metody simulace a hodnocení energetické náročnosti budov
2004 – 2006    ALT Projekt ,Slavkov u Brna
projektová činnost, energetické hodnocení staveb
2001 – 2003     Alois Večeřa, Olomouc
Projektová činnost

Znalosti a dovednosti:

 • Publikace v časopis ERA21 3/2004, Solární fasáda Moravské zemské knihovny v Brně
 • International Conference EPIC 2006 AIVC, Quality Assurance of Solar ventilated Façade and Mixing Chamber of the Moravian Metropolitan.

 

Ing. Hana Stejskalová, ředitelka územního inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj

 

Vzdělání:
1980 – 1985                           Vysoká škola báňská, Ostrava, Fakulta ekonomická
1976 – 1980                           Střední ekonomická škola, Šumperk

Pracovní zkušenosti:
2016 –                                   ředitelka územního inspektorátu, SEI, Hradec Králové
2005 – 2016                          vedoucí oddělení: Teplárenství, Kontroly a úspor energie, Kontroly
2002 – 2005                           inspektor v oddělení Teplárenství, SEI, Hradec Králové

2000 – 2002                           vedoucí oddělení Aktivní politiky zaměstnanosti, Úřad práce, Hradec Králové

1985 – 2000                           referent na Finančním oddělení, ZVÚ Hradec Králové

 • odborný referent Plánu nákladů, výkonů a stanovení cen
 • vedoucí Ekonomického úseku
 • ekonom odboru Montáže a servis

 

Ing. Anna Králová, ředitelka územního inspektorátu pro Ústecký kraj

 

Vzdělání:
1971 – 1976                Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni

 • magisterské studium, obor silnoproudá elektrotechnika,
 • ukončeno státní zkouškou

1967 – 1971                Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Pracovní zkušenosti:
2009 –                         ředitelka územního inspektorátu, SEI, Ústí nad Labem
1985 – 2009                Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Ústecký kraj

 • oddělení elektroenergeticky
 • oddělení správního řízení

1976 – 1985                Škoda, koncernový podnik, ETD (Elektrotechnická továrna Doudlevce)

 • konstrukce vinutí velkých a středních točivých strojů,
 • diagnostika a opravy vinutí,
 • opravy strojů pro energetiku

Odborná činnost:     

 • pedagogická činnost na Energetickém institutu v předmětech matematika a v předmětech souvisejících s energetikou.

 

Ing. Petra Jägerová, ředitelka územního inspektorátu pro Liberecký kraj

 

Vzdělání:
2002 – 2004     Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, magisterský obor
1999 – 2002    Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, bakalářský obor
1994 – 1999    Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou, studijní obor zahraniční obchod

Pracovní zkušenosti:
04/2015 –                   ředitelka územního inspektorátu, SEI, Liberec
07/2012 – 04/2015    vedoucí oddělení správního řízení, SEI, Liberec
06/2012 – 07/2012     inspektor oddělení správního řízení, SEI, Liberec
05/2009 – 06/2012     mateřská a rodičovská dovolená
09/2005 – 05/2009     vedoucí oddělení správního řízení, SEI, Liberec
02/2005 – 08/2005     inspektor oddělení správního řízení, SEI, Liberec
Znalosti a dovednosti:

 • Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 • Jazyková vybavenost: anglický jazyk B1, německý jazyk A1, ruský jazyk A2

 

 

Ing. Dana Ignasová, ředitelka územního inspektorátu pro Olomoucký kraj

 

Vzdělání:
1984-1989  VUT Brno, fakulta elektrotechnická, obor elektrotechnologie

Pracovní zkušenosti:
2001 –                           Státní energetická inspekce

 • ředitelka ÚzI pro Olomoucký kraj
 • vedoucí oddělení elektroenergetiky a plynárenství
 • inspektor

1999-2001                     SmPinž, s.r.o. Ostrava

 • projektant

1997-1998                     CATV s.r.o. Prostějov

 • projektant

1989-1996                     MEZ Olomouc – Holice

 • asistent technologa

Znalosti a dovednosti: řidičský průkaz skupiny B, cizí jazyk – ruský – pasivně.