22 listopadu, 2016

Informace o prošetřovateli

Publikováno 4. 5. 2022

Stanovisko sekce pro státní službu k postupu prošetřovatelů určených ve služebních úřadech podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. po uplynutí lhůty pro transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

stanovisko

 


Aktualizováno 17. 1. 2022

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Státní energetická inspekce informuje podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, o přijetí níže uvedených opatření:

a) Ve vazbě na požadavek § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., určila Státní energetická inspekce v rámci stávajících systemizovaných služebních míst Mgr. Janu Srbovou a Hanu Prosovou jako prošetřovatele, kteří přijímají a prošetřují oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání.

b) Za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě byla podle § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., zřízena schránka označená jako „Oznámení o protiprávním jednání“, která je umístěna ve vstupní hale budovy Státní energetické inspekce, Gorazdova 24, Praha 2, od 1. 9. 2021 dočasně přemístěnou na adresu Dittrichova 21, Praha 2

c) Případná oznámení je rovněž možno dle požadavku § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., zasílat prostřednictvím elektronické pošty na tuto emailovou adresu: oznameni@cr-sei.cz.

 


Aktualizováno 28. 12. 2021

Autor: odbor 90.220

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Státní energetická inspekce informuje podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, o přijetí níže uvedených opatření:

  1. a) Ve vazbě na požadavek § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., určila Státní energetická inspekce v rámci stávajících systemizovaných služebních míst Mgr. Janu Srbovou a Hanu Prosovou jako prošetřovatele, kteří přijímají a prošetřují oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání.
  2. b) Za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě byla podle § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., zřízena schránka označená jako „Oznámení o protiprávním jednání“, která je umístěna ve vstupní hale budovy Státní energetické inspekce, Gorazdova 24, Praha 2, od 1. 9. 2021 dočasně přemístěnou na adresu Dittrichova 21, Praha 2.
  3. c) Případná oznámení je rovněž možno dle požadavku § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., zasílat prostřednictvím elektronické pošty na tuto emailovou adresu: oznameni@cr-sei.cz.

 


Publikováno: 25. 8. 2015

Autor: odbor 90.220

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Státní energetická inspekce informuje podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, o přijetí níže uvedených opatření:

  1. a) Ve vazbě na požadavek § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., určila Státní energetická inspekce v rámci stávajících systemizovaných služebních míst Mgr. Janu Srbovou a JUDr. Zdeňka Večeřu jako prošetřovatele, kteří přijímají a prošetřují oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání.
  2. b) Za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě byla podle § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., zřízena schránka označená jako „Oznámení o protiprávním jednání“, která je umístěna ve vstupní hale budovy Státní energetické inspekce, Gorazdova 24, Praha 2.
  3. c) Případná oznámení je rovněž možno dle požadavku § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., zasílat prostřednictvím elektronické pošty na tuto emailovou adresu: oznameni@cr-sei.cz

 


Aktualizováno 17. 1. 2017

Autor: odbor 90.220

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu – aktualizace z důvodu nové emailové adresy pro elektronické zasílání oznámení

Státní energetická inspekce informuje podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, o skutečnosti, že byla změněna emailová adresa pro elektronické zasílání oznámení ve smyslu požadavku § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., a to: oznameni@cr-sei.cz