22 listopadu, 2016

Informace o prošetřovateli

Publikováno: 25. 8. 2015, Aktualizováno 17. 1. 2017

Autor: odbor 90.220

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Státní energetická inspekce informuje podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, o přijetí níže uvedených opatření:

  1. a) Ve vazbě na požadavek § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., určila Státní energetická inspekce v rámci stávajících systemizovaných služebních míst Mgr. Janu Srbovou a JUDr. Zdeňka Večeřu jako prošetřovatele, kteří přijímají a prošetřují oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání.
  2. b) Za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě byla podle § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., zřízena schránka označená jako „Oznámení o protiprávním jednání“, která je umístěna ve vstupní hale budovy Státní energetické inspekce, Gorazdova 24, Praha 2.
  3. c) Případná oznámení je rovněž možno dle požadavku § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., zasílat prostřednictvím elektronické pošty na tuto emailovou adresu: oznameni@cr-sei.cz.

 

Publikováno: 17. 1. 2017

Autor: odbor 90.220

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu – aktualizace z důvodu nové emailové adresy pro elektronické zasílání oznámení

Státní energetická inspekce informuje podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, o skutečnosti, že byla změněna emailová adresa pro elektronické zasílání oznámení ve smyslu požadavku § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., a to: oznameni@cr-sei.cz.