Dotazy a Podatelna

Ikona Dotazy

Envelop-small3Adresa elektronické podatelny je posta@cr-sei.cz

Place1Fyzická podatelna je umístěná na adrese ústředního inspektorátu a slouží pro osobní i poštovní přijem.

V případě žádostí o závazná stanoviska zasílaných poštou, urychlíte celý proces tím, že je zašlete přímo na územní inspektoráty SEI (podle místa výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené budovy). Kontakty naleznete ZDE.

watch3Úřední hodiny: pondělí – pátek od 8:30 do 13:30. Doporučujeme maximálně omezit fyzická podání a využít možnosti podání datovou schránkou (ID datové schránky SEI: hq2aev4), e-mailem přes e-podatelnu (e-podatelna SEI: posta@cr-sei.cz) nebo poštou. Preferujeme elektronická podání.

 

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit vůči SEI právní úkony v elektronické podobě

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona nemusí být podepsána elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno o podání v písemné podobě včetně podpisu a otisku razítka.
  • podání učiněné prostřednictvím Informačního systému datových schránek je považováno za podání podepsané.

Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných na Státní energetickou inspekci.

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje.

Vzor datové zprávy

Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Státní energetické inspekce
posta@cr-sei.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu: