Dotazy a Podatelna

Ikona Dotazy

Envelop-small3Adresa elektronické podatelny je posta@cr-sei.cz. Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných na Státní energetickou inspekci. K zaslání připomínek, námětů, nebo běžných upozornění využijte prosím kontaktní formulář. Potřebujete-li běžné informace, kontakty na naše pracovníky najdete zde.

Place1Fyzická podatelna je umístěná na adrese ústředního inspektorátu a slouží pro osobní i poštovní přijímání Vašich datových zpráv na technických nosičích, pokud nemůžete využít elektronickou adresu podatelny.

watch3Úřední hodiny podatelny pro osobní styk jsou od pondělí do pátku v časech od 8:30 hodin do 13:30 hodin.

K zaslání připomínek, námětů nebo běžných upozornění využijte prosím níže uvedený formulář.

[insert_php] include(‚wp-content/contactForm/form.php‘);
[/insert_php]

Chtele-li poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebo učinit podání podle správního řádu, využijte elektronickou adresu podatelny posta@cr-sei.cz. Níže se můžete seznámit s pravidly pro zasílání takových zpráv.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje pokud si toto potvrzení odesilatel vyžádá, nebo pokud je připojen platný elektronický podpis. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance SEI
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Vzor datové zprávy

Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Státní energetické inspekce
posta@cr-sei.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
– zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance SEI

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf , případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsme daný formát schoni zpracovat.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

Datové zprávy jsou přijímány na vhodných technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsme daný nosič schoni zpracovat.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@cr-sei.cz případně na poštovní adresu Státní energetické inspekce.

Oprávněnní zaměstnanci SEI

Seznam oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát pro účely elektronických podpisů:

  • ústřední ředitel
  • ředitel sekce
  • ředitelé odborů ÚI
  • ředitelé ÚzI
  • vedoucí oddělení ÚzI

Kvalifikované certifikáty vydává První certifikační autorita a.s. nebo PostSignum.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit vůči SEI právní úkony v elektronické podobě

Abyste mohli správně a podle Vaší potřeby oslovit SEI, seznamte se prosím, s požadavky na korektní podání právních úkony v elektronické podobě a souvisejími informacemi pro použití elektronického podpisu.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona nemusí být podepsána elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno o podání v písemné podobě včetně podpisu a otisku razítka.

Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.