Zástupce SEI radil s výběrem elektrospotřebičů v pořadu České televize

Zástupce ústředního ředitele Státní energetické inspekce Ing. Michal Vokáč byl hostem úterního Dobrého rána České televize, kde vysvětloval důležitost energetických štítků u elektrospotřebičů jako jsou televize, pračky, myčky, ledničky atd. Energetické štítky ukazují řadu podstatných informací a zákazník by se v nich měl umět orientovat. Jak se v nich orientovat a co který údaj znamená, se dozvíte přímo z reportáže.

Co je to energetický štítek a co z něj lze vyčíst?

Energetickým štítkem se oes-lednickyznačují vybrané spotřebiče, které spotřebovávají elektrickou energii. Skupina spotřebičů podléhajících energetickému štítkování se stále rozrůstá. Povinné spotřebiče určuje evropská Komise podle toho, jak významnou spotřebu a tedy dopad do životního prostředí mají. Každý elektrický spotřebič spotřebovává na svůj provoz jiné množství elektřiny a právě tento údaj je ten nejzásadnější, který vyčteme z en. štítku. Podle tohoto údaje ze štítku si pak snadno můžeme spočítat náklady na provoz námi vybraného spotřebiče po dobu jeho životnosti. I přesto, že většina obyvatel si provozní náklady při výběru spotřebiče nepočítá, již samotné zatřídění spotřebiče na tzv. stupnici úspornosti A – G slouží k porovnání spotřebičů v rámci své produktové skupiny mezi sebou, přičemž A je nejúspornější. Kromě údaje o spotřebě elektřiny za rok, např. u světelných zdrojů tedy žárovek se používá spotřeba energie za 1000 hodin provozu, což odpovídá průměrně ročnímu svícení, lze na štítku nalézt další údaje. Tyto údaje se liší podle typu spotřebiče, např. u praček se ze štítku dá vyčíst dále hlučnost provozu pračky nebo její spotřeba vody za rok, u vysavačů třeba účinnost čištění koberců a tvrdé podlahy nebo jeho emise prachu.

Třída energetické účinnosti ve škále A – G zatřiďuje daný spotřebič podle jeho roční spotřeby, tzn., že každá třída představuje rozpětí spotřeby a podle údaje o spotřebě na štítku se pak spotřebič zatřídí do příslušné třídy A – G.