Stanovisko Státní energetické inspekce k nové legislativě upravující požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (např. klasické, přímo žhavené žárovky)

Legislativa upravující požadavky na nesměrové světelné zdroje je veřejnosti známá již od roku 2009. Od tohoto roku dochází postupně k omezování uvádění na trh nesměrových zdrojů pro domácnost, a to zejména tradičních žárovek, které nedosahují hodnot stanovených legislativou. Přechod na úspornější druhy světelných zdrojů je postupný, a pokud byly světlené zdroje naskladněny ještě před účinností daného omezení, bylo možné je postupně doprodat. Proto se občané mohli v minulosti ještě často setkávat s klasickými žárovkami na pultech obchodníků, i přesto, že jsou již od roku 2012 zcela zakázány.

Evropská komise si při vytváření legislativy byla vědoma toho, že je potřeba zachovat možnost použití světelných zdrojů pro tzv. zvláštní účely (tzn., že nejsou určeny k osvětlení místností v domácnosti kvůli svým technickým parametrům nebo proto, že jsou nevhodné pro osvětlení místností v domácnosti). Nepřesná definice zvláštních účelů umožňovala prodej klasických žárovek, které byly deklarovány např. jako otřesuvzdorné, či jako topidla.

Z důvodu upřesnění definice „zvláštního účelu“ došlo k úpravě legislativy, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost. Od 24. února 2016 je účinné nařízení č. 1428/2015, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 244/2009.

Základním bodem úpravy původního nařízení je definice světelného zdroje pro zvláštní účely:
– nově stanoveno, co se konkrétně zamýšlí zvláštním účelem použití zdroje (např. tam, kde prvotním účelem zdroje není osvětlení, atd.)
– pokud je zdroj určen pro zvláštní účely, musí mít uveden zamýšlený účel použití ve všech formách informací o výrobku (včetně obalu výrobku) společně s upozorněním, že nejsou vhodné pro jiné použití, než se uvádí. Dále jsou na obalu, případně uvnitř balení informace o technických parametrech, díky nimž je zdroj určen pro uvedený zvláštní účel. Výrobci tyto technické parametry garantují v technické dokumentaci vypracované pro účely posouzení shody.
– žárovky delší než 60 mm se nepovažují za světelné zdroje pro zvláštní účely, pokud jsou odolné jen vůči mechanickým otřesům nebo vibracím a nejsou určeny pro dopravní signalizaci nebo pokud mají jmenovitý výkon vyšší než 25 W a údajně nabízejí zvláštní funkce zdrojů spadajících do vyšších tříd energetické účinnosti.

Touto specifikací by mělo být výrazně ztíženo uvádět na trh klasické, již zakázané neúčinné žárovky.

I když se zdá, že omezování ze strany EU nemá konce, v případě klasických žárovek jsou tato omezení legitimní. Klasické wolframové žárovky přemění na světlo pouze zlomek energie (uvádí se pod 10 %), navíc mají velice nízkou životnost. Jediným plusem může být nízká pořizovací cena, která jde však na vrub vysoké spotřebě energie. Proto pokud ji nepoužíváte pouze k velmi příležitostnému svícení, začnete na ni prodělávat již po pár měsících. Úspornější zdroje jsou sice dražší, nicméně pouze v rámci investice do nákupu, jejich provoz je nesrovnatelně levnější. V prvním roce jsou investice do nákupu a provozu u led žárovek pouze lehce nižší ve srovnání s klasickou žárovkou, v dalších letech jsou už u LED žárovek náklady až šestkrát nižší. V klasické domácnosti je většina světelných zdrojů určena k intenzivnímu používání obzvláště v zimních měsících, takže zdroje používané např. do sklepů tvoří opravdu minimum jejich prodeje.

Státní energetická inspekce, jejíž hlavní činností je od ledna 2016 kontrolovat dodržování požadavků na poli hospodaření s energií v ČR, s ohledem na dostatečný časový prostor na adaptaci, začíná zahajovat kontroly uvádění na trh světelných zdrojů učených pro domácnosti podle nově účinné legislativy.