Co znamená uvést klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních/reklamních materiálech?

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zavedla od 1. 7. 2015  povinnost zprostředkovatelům (realitním kancelářím apod.) uvádět v informačních a reklamních materiálech energetickou třídu nabízené nemovitosti.

Proto, aby mohl zprostředkovatel naplnit svou zákonnou povinnost, jsou prodávající/pronajímající (vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, vlastník jednotky) povinni mu v případě prodeje nebo pronájmu budovy, nebo ucelené části budovy, jeho prostřednictvím, předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii. Pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, tj. klasifikační třídu „G“.

Za uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti se považuje klasifikační třída celkové dodané energie na vstupu do budovy – písmeno A až G.

uenb

I přesto, že vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy hovoří o znázornění obsahujícím klasifikační třídu současného stavu celkové dodané energie a její měrné hodnoty vztažené na energeticky vztažnou plochu, zákon jako nadřazený předpis požaduje zveřejnění pouze klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti a zveřejněním příslušného písmene tedy dojde k naplněné zákonné povinnosti.