Pravidelné kontroly klimatizačních systémů

Kontrola provozovaných klimatizačních systémů hodnotí účinnost, dimenzování, provozuschopnost a údržbu provozovaných zařízení. Součástí kontroly je také doporučení k udržení, nebo zlepšení současného technického stavu zařízení. Požadavek na rozsah, četnost a způsob provádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách upravuje vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů. Kontrola se vztahuje na takový klimatizační systém, který upravuje vnitřní
-> Continue reading Pravidelné kontroly klimatizačních systémů

Přístroje registrující dodávku tepla

Většina dodávky tepelné energie a teplé vody je v ČR zajišťována dálkovým zásobováním tepelné energie nebo ústředním zdrojem zásobování. To je v jednotlivých budovách dále distribuováno   společným vnitřním rozvodem tepelné energie do jednotlivých prostor budovy (např. bytových a nebytových prostor). Z posledního sčítání lidí, bytů a domu z roku 2011 vyplývá, že na soustavu zásobování tepelnou
-> Continue reading Přístroje registrující dodávku tepla

Průkazy energetické náročnosti budovy

Pojem průkaz energetické náročnosti je definovaný v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jehož novela vstoupila v platnost 1. 1. 2013. Průkazem energetické náročnosti (dále „průkaz“) se rozumí dokument s informacemi o energetické náročnosti budovy, nebo ucelené části budovy (např. bytu). Průkaz zařadí danou nemovitost do tzv. třídy energetické náročnosti
-> Continue reading Průkazy energetické náročnosti budovy