Prohlášení k průběžnému vzdělávání energetických specialistů

Dne 25. ledna 2020 vstupuje v platnost zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, který nově upravuje postup naplnění povinnosti energetických specialistů absolvovat průběžné aktualizační vzdělávání.

Níže naleznete společné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce k novému způsobu naplňování povinnosti aktualizačního průběžného vzdělávání energetických specialistů podle § 10a odst. 5 zákona č. 3/2020 Sb., co se týče výběru a zařazování vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání energetických specialistů.

Společné stanovisko MPO a SEI k průběžnému vzdělávání energetických specialistů