Rozsudek NSS – pro přiznání vyšší podpory nestačí pouhá úprava spalování z uhlí na biomasu

Jak jsme již uvedli, z poslední doby jsou nejen pro navazující kontrolní činnost SEI podstatné tři rozsudky Nejvyššího správního soudu (NSS). Dva případy týkající se „data uvedení do provozu“ fotovoltaických elektráren byly řešeny v předchozím článku. Poslední  z těchto rozsudků se týká posuzování rozdílu mezi novou výrobnou a rekonstrukcí stávající.

Šlo o výrobnu elektřiny z čisté biomasy provozovatele KOMTERM Čechy, s.r.o., která byla posuzována z pohledu modernizace zařízení. Provozovatel si pronajal funkční elektrárenský blok s výrobou elektřiny a tepla ze spalování uhlí se všemi jeho hlavními částmi (kotel, parní rozvody, turbína a generátor), který následně upravil pro spalování a výrobu elektřiny z biomasy. Provozovatel takto upravenou výrobnu považoval za „novou výrobnu“, podle čehož se rovněž zařadil do kategorie výše provozní podpory v podobě zeleného bonusu, která byla samozřejmě vyšší než pro stávající výrobny. SEI však ve své kontrole zjistila, že rozhodně nešlo o pořízení všech hlavních částí elektrárny, což je podmínka pro „novou výrobnu“, nýbrž došlo k investicím do částí stávajících a ani argument vznesený provozovatelem, že částka na pronájem elektrárny se počítá mezi investice do nové výrobny a je to tedy investice do pořízení všech hlavních částí elektrárenského bloku, nebyl uznán jako relevantní. NSS potvrdil názor SEI, že tato výrobna nemohla být považována za novou výrobnu, ale za stávající. NSS ve svém rozsudku citoval závěr Městského soudu v Praze, který upozornil, že „účelem podpory je motivovat výrobce elektřiny odstupňováním výše podpory pro výrobu elektřiny vyrobené spalováním čisté biomasy a poskytnutím nejvyšší podpory novým výrobnám speciálně konstruovaným a stavěným pro spalování biomasy, nikoli motivovat výrobce k pronájmu výroben, které již existují, a umožnit tak přijímat vyšší podporu navzdory tomu, že nebude investováno do pořízení všech hlavních částí elektrárenského bloku“.

Rozsudek je k nalezení na webových stránkách Nejvyššího správního soudu.