Reakce SEI na článek „Expert: Státní energetická inspekce oznámila zahájení kontrol FVE. Překračuje přitom zákon“

V návaznosti na zveřejněný článek advokáta Mgr. Pavla Douchy na webu Solární novinky ze dne 5. 3. 2019 by Státní energetická inspekce chtěla reagovat na informace ohledně znovu zavedených cenových kontrol a ohradit se tak vůči dezinterpretacím uvedeným ve výše zmíněném článku.

Státní energetická inspekce dříve měla jak oprávnění kontrolovat dodržování zákona č. 458/2000 Sb., a zákona č. 165/2012 Sb., tak zákona č. 526/1990 Sb., přičemž cenové kontroly probíhaly v souladu s právními předpisy a kompetence kontrolovat zákon č. 526/1990 Sb. byla potvrzena i judikaturou Nejvyššího správního soudu. Novelou zákona č. 131/2015 Sb. došlo k úpravě kompetencí Státní energetické inspekce ve vztahu k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 165/2012 Sb., nicméně kompetence kontrolovat dodržování zákona č. 526/1990 Sb. stále trvá. Výše uvedené tedy nemá jakýkoliv vliv na postup a průběh cenové kontroly, jelikož rozsah cenové kontroly věcných podmínek cenové regulace stanovených cenovými rozhodnutími, tedy CR vydanými Energetickým regulačním úřadem, se nezměnil, a nesouvisí s oprávněním ke kontrole zákona č. 458/2000 Sb., popř. zákona č. 165/2012 Sb.