Dohoda ERÚ a SEI na koordinaci činnosti v oblasti cenových kontrol při výplatě podpory výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie

Jak Státní energetická inspekce (SEI) již před časem informovala, obnovila činnost v oblasti cenových kontrol při výplatě podpory výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE). Jelikož se jedná o oblast, která spadá do působnosti dvou kontrolních úřadů, bylo nutné tento krok doprovodit rovněž o diskusi nad koordinací těchto kontrol, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování kontrolovaných osob ze strany dvou úřadů. SEI a Energetický regulační úřad (ERÚ) tento týden dospěli k dohodě o vzájemné spolupráci, kterou komentuje Ing. et Ing. René Neděla, náměstek pro energetiku Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Ing. Vladimír Outrata, člen Rady ERÚ a Ing. Pavel Gebauer, ústřední ředitel SEI.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058280311

K provádění kontrol dodržování cenových předpisů v oblasti POZE má působnost souběžně Státní energetická inspekce na základě 3 odst. 3 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, v platném znění (dále jen zákon č. 265/1991 Sb.), tak ERÚ ve smyslu § 2c písm. a) téhož zákona. SEI tyto kontroly nevykonávala od roku 2016, kdy v důsledku legislativní změny došlo k převedení pravomocí ke kontrolám POZE na ERÚ s tím, že SEI pravomoc k provádění cenových kontrol POZE formálně zůstala. Tento stav však vedl k tomu, že cenové kontroly POZE nebyly prováděny vůbec, proto SEI po dohodě s MPO od roku 2019 opětovně vyčlenila část své personální kapacity právě na dozor nad touto oblastí. Cílem je důslednější dohled nad oprávněností výplaty podpory elektřiny vyrobené z OZE. Výsledky těchto kontrol mohou rovněž sloužit pro potřeby kontrol přiměřenosti podpory elektřiny z OZE, které bude dle návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích provádět SEI.