Oznámení o zahájení příjmu 8. kola žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

V Praze dne 16. ledna 2023

Č. j.: SEI-1421/2023/90.213

 

 

Věc: Oznámení o zahájení příjmu 8. kola žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Státní energetická inspekce dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech, oznamuje, že zahajuje příjem žádostí o zařazení vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání energetických specialistů.

 

Zahájení příjmu žádostí: 18. 01. 2023

Ukončení příjmu žádostí: 17. 02. 2023

 

Formulář k registraci vzdělávací akce naleznete zde:

https://www.mpo-enex.cz/registracevzdelavaciakce/

 

Ing. Pavel Gebauer

ústřední ředitel

Příloha: Výzva ve formátu PDF