Novela zákona o hospodaření energií mění kompetence Státní energetické inspekce

Dne 1. července 2015 vstupuje v účinnost novela zákona o hospodaření energií. Cílem této novely je především upravovat podmínky ke zvyšování energetické účinnosti v České republice a podporovat energetické úspory. Tlak na maximální šetření energií se v Evropské unii a ve světě stále zvyšuje a i Česká republika reaguje na tento soudobý trend. Novela se dotkne především velkých podnikatelů, stavebníků a energetických specialistů, ale rovněž široké veřejnosti. Přináší zásadní změny a skrze několik úlev z již nastavených povinností chce přispět k pozitivnějšímu vnímání energetických úspor.
Novela odráží některé nové povinnosti vyplývající z evropské legislativy. Mezi hlavní navrhované změny patří určitě povinnost pro velké podnikatele zpracovat energetický audit a to opakovaně každé 4 roky. Energetický audit, i v případě, že nedojde k realizaci doporučených opatření, přináší důležité informace o stavu provozu, kde a kolik je vynakládáno na energie. Tyto informace jsou užitečné pro podnikové plánování například budoucích investic.
Široké veřejnosti se dotknou hlavně úpravy spojené s šetřením energie v budovách. Nově nebudou muset ti, kdo chtějí stavět dům, žádat Státní energetickou inspekci o závazné stanovisko, že navržená budova plní požadavky na energetickou náročnost, ale doloží toto plnění pouze průkazem energetické náročnosti budovy (dále „průkaz“) přímo stavebnímu úřadu. Jedná se o snížení administrativního zatížení a to hlavně v případech rodinných domů.
Zásadní novinkou zákona ohledně průkazu je zavedení úlevy od povinnosti mít zpracovaný průkaz v případě prodeje či pronájmu budovy postavené před rokem 1947, pokud od té doby neprodělala větší rekonstrukci. Tato možnost je podmíněna písemnou dohodou obou stran. Úleva směřuje hlavně na takové staré rodinné domy, kde je zjevné, že budova spadne do nejhorší třídy energetické náročnosti.
Naopak z důvodu ochrany prodejců a pronajímatelů jsou od 1. července 2015 povinností zatíženi zprostředkovatelé prodejů a pronájmů, například realitní kanceláře. Ti jsou zodpovědní za uveřejnění údajů z průkazu. V případě, že zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží údaje z průkazu daného objektu, je povinen zveřejnit nejvyšší energetickou náročnost – tj. klasifikační třídu G, což ale může pak při prodeji či pronájmu objekt znevýhodnit. Proto by mělo být snahou vlastníka objektu údaje vždy předat.