SEI je zapojena do projektu ANTICSS

Z program EU pro výzkum a inovace Horizon 2020 je financován projekt „ANTICSS – Zamezení obcházení norem za účelem lepšího dohledu nad trhem“. Cílem tohoto projektu je definovat a analyzovat „obcházení“ předpisů v souvislosti s legislativou EU týkající se ekodesignu a energetických štítků v době, kdy téma manipulovaných výsledků laboratorních zkoušek nebo čistě účelového výkladu legislativy hýbe veřejným děním, např. jako kauza „Dieselgate“.

Cílem projektu, do něhož je SEI zapojena jako projektový partner, je detailně analyzovat stávající legislativu EU, zdokumentovat informace o případech jejího obcházení a následně příprava praktických doporučení pro orgány dohlížející na trh, pro testovací laboratoře, pro tvůrce legislativy a standardizační orgány, jak v budoucnosti lépe odhalovat a zamezovat obcházení předpisů v oblasti ekodesignu a energetického štítkování. Zároveň budou doporučení směřována ke zjednodušení komunikace vůči konečným spotřebitelům – zákazníkům. Nedílnou součástí projektu je nalezení vyvážené hranice mezi definicí obcházení předpisů a tzv. „chytrými“ produkty, jež mohou obsahovat specializovaný integrovaný software, který však není do výrobku instalován za účelem manipulace testovacích výsledků.

Pro více podrobností doporučujeme navštívit oficiální stránky projektu: http://www.anti-circumvention.eu

Informační leták projektu ke stažení zde:

AntiCSS_leaflet_6-2018_CZ

Tisková zpráva: Start of Anticss_PR_2018_CZ_SEI