C4E FORUM

Ve dnech 22. až 24. června se v Bulharsku konalo první C4E FORUM. Tato třídenní akce byla zaměřena na sdílení a předávání informací na poli energetické náročnosti nejen budov. Program byl unikátně zacílen na státy centrální a východní Evropy, což se samozřejmě pozitivně odrazilo v počtu zástupců těchto zemí z vládních a státních úřadů, průmyslu, nevládních organizací, finančních institucí atd. Rovněž Česká republika zde měla silné zastoupení.

Akce se aktivně účastnila i ředitelka odboru kontroly ústředního inspektorátu SEI Ing. Marcela Juračková, která přednesla prezentaci na téma kontrolních mechanismů energetických dokumentů v ČR jako jsou např. průkazy energetické náročnosti nebo energetické audity. „Kromě získání velkého objemu užitečných informací důležitých pro další činnost a posun v této oblasti, považuji za úspěch, že jsme i my mohli předat zkušenosti a být pro některé země, třeba i mimo EU, inspirací do další snahy o snižování energetické náročnosti budov“, uvedla Juračková.