VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení a kompletní dodávka systému FVE“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), mimo působnost ZZVZ v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ s názvem „Pořízení a kompletní dodávka systému FVE“

FVE – Výzva a ZD

FVE – Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

FVE – Příloha č. 2 – ČP o Základní způsobilosti

FVE – Příloha č. 3 – ČP o neexistenci splatných nedoplatků

FVE – Příloha č. 4 – ČP o technické kvalifikaci

FVE – Příloha č. 5 – ČP k poddodavatelům

FVE – Příloha č. 6 – Vzorová Smlouva o dílo

FVE – Příloha č. 7 – Technická specifikace a položkový rozpočet