V čem Vám nemůže Státní energetická inspekce pomoct…

NEŽ POŠLETE DOTAZ NA SEI, PODÍVEJTE SE PROSÍM NA NAŠE KOMPETENCE, ZDA-LI ODPOVÍDAJÍ VAŠEMU PROBLÉMU. Správným zasláním Vašeho dotazu na kompetentní úřad značně urychlíte vyřízení Vašeho dotazu. V čem Vám Státní energetická inspekce nemůže pomoct? –              spory mezi Vámi, jako odběratelem elektřiny nebo zemního plynu a firmami, které Vám je dodávají, tzv. dodavateli –              spory
-> Continue reading V čem Vám nemůže Státní energetická inspekce pomoct…