V čem Vám nemůže Státní energetická inspekce pomoct…

NEŽ POŠLETE DOTAZ NA SEI, PODÍVEJTE SE PROSÍM NA NAŠE KOMPETENCE, ZDA-LI ODPOVÍDAJÍ VAŠEMU PROBLÉMU. Správným zasláním Vašeho dotazu na kompetentní úřad značně urychlíte vyřízení Vašeho dotazu.

V čem Vám Státní energetická inspekce nemůže pomoct?

–              spory mezi Vámi, jako odběratelem elektřiny nebo zemního plynu a firmami, které Vám je dodávají, tzv. dodavateli

–              spory o vyúčtování dodávek elektřiny a zemního plynu

Tyto situace řeší pouze Energetický regulační úřad, nikoliv Státní energetická inspekce.