Závazná stanoviska

Ikona Dokument

Státní energetická inspekce (dále jen „SEI“) obdržela v souvislosti se zákonem č. 3/2020 Sb. účinným od 25. ledna 2020, který novelizuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, řadu dotazů týkající se vydávání závazných stanovisek dle ustanovení § 13 odst. (1).

Závazná stanoviska SEI vydává, pokud je stanovena povinnost vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy pro účely výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené budovy u budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m².

Vyřízení Vašeho požadavku zjednodušíte zasláním žádosti včetně příloh v elektronické podobě. Pokud podáváte žádost jako právnická osoba, pak je preference skrze datovou schránku (hq2aev4), pokud jako fyzická osoba, rovněž se upřednostňuje datová schránka, v případě, že je zřízená, v případě že ne, pak email (posta@cr-sei.cz).

Zároveň v případě žádostí o závazná stanoviska zasílaných poštou, urychlíte celý proces tím, že je zašlete přímo na územní inspektoráty SEI, které žádosti vyřizují podle místa výstavby (nové budovy nebo větší změny dokončené budovy). Kontakty naleznete ZDE.

V žádosti o závazné stanovisko doručené na SEI musí být uvedeno:

  1. Typ výstavby: Výstavba nové budovy / větší změna dokončené budovy
  2. Datum podání žádosti o stavební povolení (resp. společné stavební a územní řízení) nebo ohlášení stavby, pokud již byla na stavebním úřadu/odboru podána.
  3. Jméno a příjmení nebo název společnosti nebo organizace stavebníka, případně zmocněnce stavebníka, pokud je zastupován a plná moc
  4. Přesný název projektové dokumentace
  5. Stručné upřesnění budovy – typ, katastrální území, katastrální číslo, číslo popisné, číslo orientační, označení budovy v rámci areálu

Přílohou žádosti je kompletní projektová dokumentace výstavby nové budovy / větší změny dokončené budovy obsahující:

  1. Průvodní zprávu a Souhrnnou technickou zprávu
  2. Kompletní část D – výkresová dokumentace
  3. Průkaz energetické náročnosti ke všem budovám, u kterých je stanovena povinnost ho mít zpracován (průkaz)
  4. Projekty technických systémů topení, chlazení, klimatizace a větrání pokud jsou tyto systémy součástí technického řešení budovy/budov

Přílohou tohoto stanoviska je formulář žádosti o závazné stanovisko:

Žádost_o_závazné_stanovisko (PDF)

Žádost o závazné stanovisko formulář (WORD)

Dále upozorňujeme na novou vyhlášku č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, která nahrazuje od 1. září 2020 původní vyhlášku č. 78/2013 Sb. Z důvodu této změny budou všechny průkazy po 1. 9. 2020 zpracovávány v souladu se zněním nové vyhlášky.