Prosinec 10, 2015

Protikorupční program

Interní protikorupční program Státní energetické inspekce je zpracován na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, jímž byl schválen koncepční dokument s názvem Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni, a spočívá rovněž na platných mezinárodních závazcích České republiky.

Koncepce rozvádí teze zakotvené v Základních směrech a má za cíl definovat mantinely vládní politiky boje s korupcí, zejména stanovit účinné nástroje, formulovat základní obsah jednoletých akčních plánů pro boj s korupcí a vymezit jejich institucionální rámec. Koncepce a Akční plán byly schváleny usnesením vlády ČR č. 1057 ze dne 15. prosince 2014. Protikorupční program stanovuje povinnost pravidelného ročního vyhodnocování a aktualizace, a to vždy k datu 30. září kalendářního roku a zveřejnění jeho aktuálního znění na internetových stránkách rezortu do 30. listopadu kalendářního roku.

SEI nemá žádné poradce ani poradní orgány.

Přílohy:
Interni-protikorupcni-program-SEI-2_aktualizace

Interni-protikorupcni-program-SEI-3 aktualizace