Oznámení o zahájení příjmu 7. kola žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

V Praze dne 4. října 2022

Č. j.: SEI-21767/2022/90.213

Věc: Oznámení o zahájení příjmu 7. kola žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Státní energetická inspekce dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech, oznamuje, že zahajuje příjem žádostí o zařazení vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání energetických specialistů.

Zahájení příjmu žádostí: 5. 10. 2022

Ukončení příjmu žádostí: 19. 10. 2022

 

Formulář k registraci vzdělávací akce naleznete zde:

https://www.mpo-enex.cz/registracevzdelavaciakce/

 

Ing. Pavel Gebauer

ústřední ředitel

 

Příloha: Výzva