Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení správního řízení územního inspektorátu pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj – S36

Ústřední ředitel Státní energetické inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení správního řízení územního inspektorátu pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj – S36.

Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 zákona obsazeno zaměstnancem
v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – zástup za mateřskou / rodičovskou dovolenou. Nástup možný ihned.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu;
 • řidičský průkaz skupiny B;
 • státní občanství ČR nebo jiného členského státu EU, plnoletost, svéprávnost, bezúhonnost;

dále se může VŘ zúčastnit osoba, která:

 • v uplynulých 10 letech vykonávala činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let,
 • splňuje vzdělání stanovené pro služební místo zařazené v 9. platové třídě – střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo
 • získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo – vyšší odborné vzdělání nebo VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu.

Náplň práce:

 • kontrola dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů;
 • kontrola dodržování věcných podmínek stanovených cenovými rozhodnutími v souladu
  s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna
 • Stravenky
 • Karta Multisport

Přihlášky:

v písemné podobě doplněné strukturovaným životopisem zašlete nejpozději do 7. února 2022 na adresu: Státní energetická inspekce, ústřední inspektorát, Dittrichova 21, 120 00 Praha 2 nebo e-mail: posta@cr-sei.cz nebo prostřednictvím datových schránek: ID DS hq2aev4. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadované přílohy musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na pozici inspektora/inspektorky v oddělení správního řízení územního inspektorátu pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj – S36.“

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude Státní energetická inspekce zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.