Oznámení o zahájení příjmu 5. kola žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Státní energetická inspekce dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech, oznamuje, že zahajuje příjem žádostí o zařazení vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání energetických specialistů.

Zahájení přijmu žádostí: 25. 10. 2021

Ukončení příjmu žádostí: 08. 11. 2021

Formulář k registraci vzdělávací akce naleznete zde:

https://www.mpo-enex.cz/registracevzdelavaciakce/