Změna úředních hodin

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 56 o změně krizových opatření jsou v období od 23. ledna do 14. února 2021 včetně úřední hodiny omezeny na pondělí a středu od 8:30 do 13:30