Změna úředních hodin

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1379 o přijetí krizového opatření jsou v období od 27. prosince od 00:00 hod. do 10. ledna 2021 do 23:59 hod. úřední hodiny omezeny na pondělí a středu od 8:30 do 13:30