Změna úředních hodin

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření jsou v období od 22. října do 3. listopadu 2020 úřední hodiny omezeny na pondělí a středu od 8:30 do 13:30