SEI se zapojila do boje s virem SARS-CoV-2

Státní energetická inspekce se zbývajícím výpočetním výkonem serverů připojila do boje s virem SARS-CoV-2. Projekt Stanfordské univerzity Folding@home spočívá ve využití volného výpočetního výkonu počítačů po celém světě k simulacím při výzkumu léčebných látek na léčbu rakoviny a dalších nemocí. Stanfordská univerzita nyní dala projekt k dispozici vědcům hledajícím lék na onemocnění SARS-CoV-2. Obrovský výpočetní výkon projektu nyní zkoumá nepřeberné množství proteinových vazeb viru na receptor v plicích s cílem zabránit viru uchytit se v hostitelské plicní buňce. Volná kapacita serverů Státní energetické inspekce tak v současné době zpracovává „zakázky“ řídícího serveru s cílem vyvinout účinnou vakcínu proti aktuální hrozbě. K projektu se můžete připojit i Vy a Vaše PC. Více např. zde:

Stránky projektu

Wikipedia info

Info v českém jazyce