EEPLIANT3 Concerted Action – první společná akce určená dozorovým orgánům EU v oblasti výrobků spojených se spotřebou energie

V létě 2019 byla zahájena další ze „společných akcí“ (Concerted Action) financovaných v rámci programu HORIZON 2020 týkající se tentokrát oblasti energetického štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie – Energy Efficiency Compliant Products 2019 (EEPLIANT3 Concerted Action).

Jelikož se jedná už o třetí pokračování projektu – nově tzv. „společné akce“, je jejím hlavní cílem i nadále působit na transformaci účinnosti a efektivity práce v oblasti dozoru nad trhem prováděné v celé Evropské unii (EU) v oblasti nařízení č. 1369/2017 o energetickém štítkování a směrnice č. 2009/125 o ekodesignu. Do platformy je však nově zapojeno 24 dozorových orgánů, včetně Státní energetické inspekce, což je poprvé v historii, kdy je nějaký projekt určen hlavně těmto organizacím. Cíle akce má být dosaženo koordinací monitorovacích, ověřovacích a donucovacích prostředků na jednotném trhu a dalším zlepšováním znalostí, dovedností a zkušeností. Klíčem k tomuto úsilí bude vývoj strategických IT nástrojů. Tyto nástroje mají pomoct dozorovým orgánům dosáhnout lepších výsledků při stejné úrovni zdrojů, což je nezbytné s ohledem na zdvojnásobení požadavků na ekodesign a energetické štítkování za posledních šest let, aniž by došlo k ekvivalentnímu navýšení financování.

Dalším z cílů akce je rovněž zvýšit viditelnost a dosah činností dozoru nad trhem prostřednictvím spolupráce s klíčovými zúčastněnými stranami – sdruženími dodavatelů a spotřebitelskými organizacemi. Za výsledek si klade budování důvěry zúčastněných stran ve zvyšující se účinnost dozoru nad trhem v EU. Evropská komise spatřuje v této rozsáhlé akci další z významných nástrojů pro dosažení evropských cílů v oblasti energetické účinnosti.

Více informací lze dohledat na oficiálním webu: http://eepliant.eu/