Statistika úspěšnosti uchazečů o oprávnění energetického specialisty u odborné zkoušky za 1. pololetí 2017

Jednou z podmínek udělení oprávnění energetického specialisty je prokázání odborných znalostí před zkušební komisí. Tuto odbornou zkoušku energetických specialistů pořádá Státní energetická inspekce. Odborná zkouška se skládá z písemné a ústní části, jejichž obsah je stanoven vyhláškou č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech a obě části se konají v jeden den. Písemná část se provádí formou testu a její úspěšné složení je nezbytné pro konání ústní zkoušky. Ústní část se provádí formou rozpravy na základě 3 vylosovaných otázek.

 

Celkově bylo za uvedené období od ledna do června 2017 odborně prozkoušeno 124 uchazečů o oprávnění energetického specialisty.