Státní energetická inspekce zintenzivnila kontroly realitních kanceláří

S účinností od 1. 7. 2015 byla do zákona o hospodaření energií zakotvena povinnost pro zprostředkovatele prodejů a pronájmů domů a bytů uvádět v nabídkách třídu energetické náročnosti budovy vyjádřenou písmenem A – G. Prodávající nebo pronajímatel, který nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře nabízí, má pak povinnost předat jí grafickou část průkazu energetické náročnosti budovy, ve které je třída energetické náročnosti uvedena. Pokud tak neučiní, realitní kancelář uvede nejhorší klasifikační třídu energetické náročnosti, tedy písmeno G. Pokud jsou tyto povinnosti plněny, potenciální nájemce nebo kupující má při rozhodování o koupi či nájmu srovnání mezi jednotlivými nabídkami a může tak porovnávat jednotlivé domy či byty z hlediska budoucích nákladů na jejich provoz. Pronajímatelé a prodávající, kteří nabízejí energeticky úspornou nemovitost, pak získávají na trhu výhodu, neboť náklady na provoz jsou jedním z parametrů, kterým se zájemci o nájem či koupi řídí.

Státní energetická inspekce začala kontroly realitních kanceláří intenzivněji zahajovat v posledním čtvrtletí roku 2015, aby jim ponechala určitý čas na implementaci potřebných opatření. Do konce roku 2015 bylo dokončeno 46 kontrol, přičemž u 25 kontrolovaných subjektů bylo zjištěno pochybení, což představuje cca 54 % realitních kanceláří nedodržujících zákon. Další kontroly byly dokončovány v průběhu 1. čtvrtletí 2016 a zároveň byly za zjištěná pochybení ukládány pokuty. K dnešnímu dni bylo uloženo zatím 17 pokut v úhrnné výši 84.000,- Kč. Nejvyšší sankce byla zatím udělena ve výši 10.000,- Kč, přičemž nejvyšší sankční hranice činí 100.000,- Kč.

Vzhledem k velkému procentu zjištěných pochybení u kontrol dokončených v roce 2015 zintenzivnila SEI tyto kontroly i na počátku roku 2016, kdy k dnešnímu dni byly zahájeny kontroly u celkem 70 realitních kanceláří. Navzdory skutečnosti, že ne všechny z těchto kontrol byly již dokončeny, bylo pochybení zjištěno zatím u 40 kontrolovaných subjektů, tedy u přibližně 57 % realitních kanceláří. Jelikož je toto číslo alarmující a svědčí o nerespektování zákonných povinností ze strany realitních kanceláří, bude SEI provádět tyto kontroly i v průběhu roku 2016. Zároveň se dá očekávat větší přísnost, co se udělovaných sankcí týče, a to zejména v případech, že porušení zákona o hospodaření energií bude zjištěno opakovaně.

SEI se při kontrolách realitních kanceláří zaměřuje nejen na vývěsky a časopisy, ale i na internetové stránky a další kanály sloužící k inzerci. Mezi nejčastější pochybení patří úplná absence klasifikační třídy energetické náročnosti v inzerátu, ale inspektoři SEI se již setkali s případy, kdy realitních kancelář v inzerci uvedla příznivější třídu energetické náročnosti, než jaká byla uvedena v průkazu energetické náročnosti. Za těmito zjištěními může stát snaha realitní kanceláře zatraktivnit určitou nemovitost z nabídky, nicméně taková praxe je z hlediska zákona o hospodaření energií nepřípustná.