SEI se podílí na zvyšování informovanosti prodejců spotřebičů označených energetickým štítkem

Středisko pro efektivní využívání energie, ve spolupráci se Státní energetickou inspekcí a Asociací spotřební elektroniky, připravilo publikaci pro prodejce spotřebičů a výrobků, které mají být při jejich prodeji označeny energetickým štítkem. Publikace shrnuje legislativní požadavky na umístění energetických štítků a dalších dokumentů a informací, které mají být zákazníkům v kamenných i internetových prodejnách k dispozici před jejich nákupním rozhodnutím. Publikace shrnuje jednak obecné požadavky legislativy a zároveň prezentuje konkrétní požadavky pro jednotlivé produktové skupiny. K dispozici ke stažení je níže. V případě zájmu o tištěné publikace prosíme kontaktovat územní inspektoráty SEI, které mají příručky k dispozici.

Přílohy:
Označování výrobků energetickými štítky – Průvodce zákonnými povinnostmi prodejců