SEI v české televizi

Téma energetických auditů se stává aktuální pro média, vzhledem k blížícímu se termínu splnění povinnosti vyplývající ze zákona o hospodaření energií. Státní energetická inspekce (dále SEI) je kontrolním orgánem v této věci a tudíž dotazy se množí a to nejen ze strany médií. Jak bude SEI kontrolovat energetické audity po 5. prosinci 2015? Poslechněte si vyjádření Pavla Gebauera, ústředního ředitele Státní energetické inspekce.