Vyjádření Státní energetické inspekce k nové povinnosti zpracovat energetický audit

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která vstoupila v účinnost 1. července 2015, zavádí novou povinnost pro podnikatele, který není malým nebo středním podnikatelem, opakovaně zpracovat energetický audit.

§ 9 odst. 2:
Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií19) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu20), který zahrnuje energetický audit.

19) ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií.
20) ČSN EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu.

Vzhledem k dlouhému legislativnímu procesu přijímání novely zákona, vstoupila v účinnost se zpožděním. Povinnost mít zpracovaný energetický audit pro povinné strany ke konkrétnímu datu 5. prosince 2015 však vychází přímo z evropské směrnice a nebylo tedy možné lhůtu v zákoně posunout. Zároveň si SEI uvědomuje, že proces zpracování obzvláště certifikace normy u velkých podniků může být delší než 5 měsíců. Navíc i energetičtí specialisté zpracovávající energetické audity mají omezené kapacity, což způsobuje, že již odmítají zakázky na zpracování auditu nebo je oddalují do roku 2016. Z těchto důvodů SEI, jak uvedl její ústřední ředitel Ing. Pavel Gebauer v rozhovoru pro TÜV SÜD Journal 3/2015, nebude první část roku 2016 zahajovat kontroly této povinnosti z vlastní aktivity. „Pokud bychom však obdrželi podání, které musí být ze zákona prověřeno, budeme požadovat buď zpracovaný energetický audit, nebo doklady o tom, že se na něm již pracuje“, uvedl Gebauer. To stejné bude aplikováno v případě certifikací.