OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný referent/vrchní referent odboru správního, právního a personálního ústředního inspektorátu

Č. j.: SEI-4396/2023/90.222 Praha 4. května 2023 1.       Údaje o služebním místě Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent odboru správního,
-> Continue reading OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný referent/vrchní referent odboru správního, právního a personálního ústředního inspektorátu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo právníka/právničky v oddělení správním a právním ústředního inspektorátu

Č. j.: SEI-10590/2023/90.222 Praha 4. května 2023 1.       Údaje o služebním místě Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo právníka/právničky v oddělení správním a
-> Continue reading OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo právníka/právničky v oddělení správním a právním ústředního inspektorátu