Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právníka/právničky v oddělení správním a právním na ústředním inspektorátu

Č.j.: SEI-8980/2022/90.222 Praha 2. května 2022 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo právníka/právničky v oddělení správním a právním na ústředním inspektorátu v oboru služby Legislativa a
-> Continue reading Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právníka/právničky v oddělení správním a právním na ústředním inspektorátu