Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady pro veřejné zakázky v sekci kontroly a správy na ústředním inspektorátu

Č.j.: SEI-26606/2021/90.222 Praha 25. listopadu 2021 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady pro veřejné zakázky v sekci kontroly a správy na ústředním
-> Continue reading Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady pro veřejné zakázky v sekci kontroly a správy na ústředním inspektorátu