Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Moravskoslezský kraj

Ústřední ředitel Státní energetické inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Moravskoslezský kraj. Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178
-> Continue reading Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Moravskoslezský kraj