Oznámení o vyhlášení II. kola výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení správního řízení územního inspektorátu pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina – II. kolo

Č.j.: SEI-11884/2020/90.222 Praha 15. září 2020 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení správního řízení územního inspektorátu pro Jihomoravský kraj a Kraj[…]