Ikona Výběrové řízení

Oznámení o vyhlášení II. kola výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení kontroly územního inspektorátu pro Liberecký kraj

Č.j.: SEI-4472/2020/90.222 Praha 14. května 2020 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení kontroly územního inspektorátu pro Liberecký kraj v oboru služby Energetika.[…]

Ikona Výběrové řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Liberecký kraj

Č.j.: SEI-4467/2020/90.222 Praha 14. května 2020 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Liberecký kraj v oboru služby Energetika. Místem výkonu[…]