Závazná stanoviska SEI při výstavbě nových budov a větších změnách dokončených budov s energeticky vztažnou plochou větší než 350 m² po 25. lednu 2020

Státní energetická inspekce (dále jen „SEI“) obdržela v souvislosti se zákonem č. 3/2020 Sb. účinným od 25. ledna 2020, který novelizuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, řadu dotazů týkající se vydávání závazných stanovisek dle ustanovení § 13 odst. (1). Závazná stanoviska SEI vydává, pokud je stanovena povinnost vypracovat průkaz[…]