Ikona Výběrové řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

Č.j.: SEI-5139/2019/90.222-1 Praha 27. září 2019 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina v oboru služby[…]