Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správního řízení územního inspektorátu pro Zlínský kraj

Č.j.:   SEI-3477/2019/90.222-1 Praha 1. července 2019 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení správního řízení územního inspektorátu pro Zlínský kraj v oboru služby Legislativa[…]