Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady / odborného rady pro veřejné zakázky v sekci kontroly a správy na ústředním inspektorátu

Č.j.: SEI-2946/2019/90.222-1 Praha 3. června 2019 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rady / odborného rady pro veřejné zakázky v sekci kontroly a správy na[…]