Ikona Výběrové řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj

Ústřední ředitel Státní energetické inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Výše uvedené služební místo bude v souladu s[…]