Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Jihočeský kraj

Č. j.: SEI-32/2019/90.222-1 Praha 4. ledna 2019 Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Jihočeský kraj v oboru služby Energetika. Místem výkonu služby[…]