Průkazy energetické náročnosti v případě dražby

Státní energetická inspekce pro účely kontrol rozlišuje: 1/ „dražby“, při kterých být povinnost zajistit průkaz energetické náročnosti budovy splněna nemusí a to jsou případy, kdy dražby jsou zakončeny „udělením příklepu“ (což je okamžik, kdy je proveden přechod vlastnického práva a ukončena dražba). Vydražitel, jemuž byl udělen příklep, předloží jako podklad pro zápis změny vlastnictví v
-> Continue reading Průkazy energetické náročnosti v případě dražby