Ikona Logo SEI

SEI obnovuje kontroly přístrojů registrujících dodávku tepla

Státní energetická inspekce (dále SEI) opět zahajuje kontroly přístrojů registrujících dodávku tepelné energie v bytových domech a víceúčelových stavbách. SEI kontroly této povinnosti z vlastního podnětu pozastavila z důvodu možných legislativních změn plynoucích z výsledků studie zadané ministrem průmyslu a obchodu Ing. Janem Mládkem, CSc. Cílem této studie bylo stanovení proveditelnosti instalace těchto přístrojů a ekonomické zhodnocení jednotlivých možností měření
-> Continue reading SEI obnovuje kontroly přístrojů registrujících dodávku tepla