Vyjádření Státní energetické inspekce k nové povinnosti zpracovat energetický audit

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), která vstoupila v účinnost 1. července 2015, zavádí novou povinnost pro podnikatele, který není malým nebo středním podnikatelem, opakovaně zpracovat energetický audit. § 9 odst. 2: Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo
-> Continue reading Vyjádření Státní energetické inspekce k nové povinnosti zpracovat energetický audit